බුලත් කොළේ අග සහ මුල විෂ සහිතද??

ඔව්, එක ඔයාලට වගේම අපි හැමෝටම ප්‍රශ්ණයක්.ඈත අතීතයේ සිට අද දක්වාම විවිඩ අවශ්‍යතා සදහා බුලත් භාවිතා  කරයි. ගම්මුන් වෙලේදි, කමතෙදි, කඩපලේදි හා පාළුව කාන්සිය මගහරවා ගැනීමට බුලත් විටක් හැපීමට අමතක කලේ නැහැ.

ඉපැරණි ජන සමාජයේ විවිධ මතිමතාන්දර වල ඉන්න අපේ මුතුන් මිත්තන් බුලත් විටක් සැපීමේදී බුලත් කොළේ අග සහ මුල කඩාදැමීමට පුරුදුව සිටිනවා. සමහරෙක් කියනවා නයි විෂ තියෙනවා කියල. කෙසේවෙතත් එහි ඇති විද්‍යාත්මක හරය පිළිබදව ඔවුන් නොදන්නා නමුත් පුරුද්දක් ලෙස අග සහ මුල කැඩීම සිදු කරයි.

බුලත් කොළයක් මත දුවිලි, සත්ව කොටස් තැම්පත්වීම සාමාන්‍යයි. වර්ෂාවත් සමග එම දුවිලි, සත්ව කොටස් සේදී ගොස් කොළවල අග සහ මුල තැම්පත් වේ. මෙම හේතුව නිසා බුලත් සැපීමට පෙර අග සහ මුල කැඩීම සිදු කරනු ලබයි.

මෙවැනි අලුත්ම දේවල් හැමදාම බලන්න අපගේ facebook page එකට like කරන්න.

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: