ලෝකයේ හොදම Bubble හොටෙල් 10ය

සංචාරකයන්ගේ විවිධ වූ අවශ්‍යතාවන් වෙනුවෙන් ලොව වටා නවීන තාක්ෂණයෙන්, පහසුකම් වලින් සහ ස්වභාව සෞන්දර්ය කෙරෙහි වැඩි අවධානයක් යොමු කරමින් විවිධ වූ වර්ගයේ හොටෙල් ඉදිකර සහ ඉදිකිරමින් පවතී. අද මම ඔයාලට කියන්න යන්නේ වෙනස්ම වර්ගයේ හොටෙල් වර්ගයක් ගැන. ඒ කියන්නේ “bubble” හොටෙල් ගැන. මේවා හැඩයෙන් බුබුලාකාරයි. සංචාරකයන්ට අවශ්‍ය සියලු පහසුකම් සපයමින් එළිමහනේ සුන්දරත්වය නැරබීමට හැකිවන අයුරින්Continue reading “ලෝකයේ හොදම Bubble හොටෙල් 10ය”

Most Famous Towers & Buildings in the World

ඔබගේ මතකය අවදි කරවනු වස් ලෝකයේ ප්‍රසිද්ධ කුළුණු සහ ගොඩනැගිලි කිහිපයක් පිළිබදව විස්තර මෙම ලිපිය තුල අඩංගු වේ. බැලු බැල්මටම මෙම ගොඩනැගිලි පුදුමය දනවයි. ඒවගේම මේවා ඉදිකිරීම් සදහා මහත් පරිශ්‍රමයක් දරා ඇත. මෙම ලිපිය කියවන අතර තුර ඔබට හිතේවි ” මටත් බල්ලන තිබුනානම් කියල”ඒ තරමටම මේවායේ නිමාව විශිෂ්ටයි. 01.සී.එන් කුළුණ – CN Tower (ටොරෙන්ටෝ,Canada) මෙමContinue reading “Most Famous Towers & Buildings in the World”

ලොව පැරණිම පුදුම හත – Seven Wonders of The Ancient World

අපි හැමෝම පුදුම හත ගැන කථා වෙනවා එත් මට නිකමට හිතුන “ලෝක පුදුම” වචනෙන් අර්ථ දැක්වෙන්නේ මොකක්ද කියල දැන ගන්න. නිකමට හිතල බලන්න ඔය දන්නවද ” ලෝක පුදුම” කියල නම් කරන්න හේතුව මොකක්ද කියල. මෙන්න එකට පිළිතුර. වසර දෙදාසකට පෙර ග්‍රීක සහ රෝම සංචාරකයන් ලොව සංචාරයකර මවිත කරවන භූමි නිර්මාණ සහ ගොඩනැගිලි පිළිබදව සංචාරක මගContinue reading “ලොව පැරණිම පුදුම හත – Seven Wonders of The Ancient World”

Wold’s best top 10 low-cost Airlines

kytrax ආයතනය විසින් ලෝකයේ හොදම, ඒ වගේම අඩුවියදම් ගුවන් සේවා දහය නම් කර ඇත. ඒ පිළිබදව විස්තර කරන්න කලින් Skytrax ආයතනය කියන්නේ මොකක්ද කියල ඔබට කෙටියෙන් කරන්නම් මෙන්න මෙහම. Skytrax ආයතනය කියන්නේ ජාතියන්තර ගුවන් සේවා ශ්‍රේණිගත කිරීමේ ආයතනයක්. මෙම ආයතනය London-UK පිහිටි ආයතනයක් වන අතර මෙය ආරම්භ කරන ලද්දේ වර්ෂ 1989 දී. මෙම ආයතනය වාර්ෂිකContinue reading “Wold’s best top 10 low-cost Airlines”